• Brezplačna telefonska številka: 080 34 30

Panoramske stene - Paralelno drsni sistem - PST

Paralelno drsni sistem je izvedljiv v vseh treh prej opisanih sistemih: Brilliant, Synego in Geneo. Za razliko od nagibno drsnega sistema ta sistem ne omogoča funkcije nagiba okna v kip položaj in je izvedljiv le s klasičnim visokim pragom. Njegova ključna prednost pred omenjenim nagibno drsnim sistemom je predvsem enostavnost uporabe, in velikost odprtega krila do 1600 mm.