• Brezplačna telefonska številka: 080 34 30

DRSNA AVTOMATSKA VRATA

Eko­no­mična, zanes­ljiva, hitra, mirno tekoča in eno­s­tavna za vgradnjo.

Avtomatska drsna vrata so primerna za skoraj vse tipe uporabe. Izdelamo jih lahko kot samostojna vrata ali s strans­kimi deli oziroma z nadsvet­lobo. Zanes­ljiva tehno­logija vrat z 2 tekal­nima valjč­koma in pro­tivaljčkom v vsakem vozičku zago­tavlja minimalno obrabo in dolgo življenjsko dobo. Poleg tega so pogoni vzorčno cer­ti­fici­rani pri TÜV v skladu s stan­dardom DIN 18650 in ust­re­zajo tre­nutnim smer­nicam ozi­roma stan­dardom.

TEHNIČNI PODATKI

  • Pogon: Pogon z 2-motorno tehnologijo za zasilne izhode in reševalne poti
  • Mehanika: Dovršena, mnogokrat preskušena mehanika
  • Odpiranje: Visoka hitrost odpiranja do 0,9 m/s
  • Uporavljanje: Pregledno in enostavno upravljanje
  • Zaklepanje: V vozičku integrirano zaklepanje
  • Krmiljenje: Samoučeče krmilje z mnogimi možnostmi priključkov in nastavitev
  • Izvedba: Možnost kotne izvedbe
  • Varnost: Možnost izvedbe z varnostnim standardom WK2 (RC-2)

Galerija slik